GRAWE KOSOVA

Kontakti

Anton Cetta Nr. 5a
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Tel: +381 (0)38 221 027 Fax: +381 (0)38 221 015 E-Mail: kontakti.life@grawe.at
Inhalt:

GRAWE Kosova

 
INVESTIM, SIGURI, STABILITET, MBROJTJE dhe BESIM
 

Sigurimi GRAWE Kosova sh.a është pjesë e familjes së madhe GRAZER Wechselseitige Versicherung AG me seli në GRAZ ( Austri ) dhe histori prej gati dy shekujve.
Traditë, stabilitet dhe besim me shikim në të ardhmen janë themelet në të cilat GRAWE e ndërton punën e suksesshme në trembëdhjetë vende të Evropës Juglindore.
Sigurimi GRAWE Kosova Sh.a është themeluar në vitin 2011. Ka një organizim mjaft mirë të vendosur, planet e mira zhvillimore, strategjia e mirë e punës dhe kuadri ekspert.
Në produktin në të cilin investojmë garanton se do të jemi vazhdimisht të suksesshëm.
Besimi në të cilin e ka shpreh numri i madh i klientëve të padyshimshëm flet se kuadri është ai i cili neve na shpreh në treg. Kujdesi ndaj klientëve dhe të interesave të tyre të mira është një nga detyrat themelore të sigurimit GRAWE.
Shtëpia jonë e Sigurimeve është mbështetës i së ardhms të klientëve tanë. Ashtu edhe është vendosur puna në vlera më të larta të shoqërisë : Besim dhe Stabilitet.
Përparësia jonë më e madhe është kualiteti ndërkombëtarë i prodhimeve tona dhe politika e sigurt e investimeve.
Sjellja e kushteve të reja të punës të sigurimit në treg, teknologjisë së lartë të përpunimit, të marrur nga themeluesi kryesorë dhe të tërën të komponuar në dispozitat tona juridike, na jep siguri se në konkurencën me shoqëritë e tjera të sigurimit me sukses do të veprojmë në mënyrën dhe kualitetin tonë të punës.

Pra, me punë të vazhdueshme deri te suksesi afatgjatë !